logo_si

Objava članka sodelavcev Katedre za farmacevtsko kemijo o indolamin in triptofan 2,3-dioksigenazah kot pomembnih tarčah za razvoj novih učinkovin v ugledni reviji Pharmacology & Therapeutics

Sodelavci UL FFA, Katedre za farmacevtsko kemijo, mlada raziskovalka asist. Ana Dolšak, prof. dr. Stanislav Gobec in izr. prof. dr. Matej Sova so objavili pregledni članek v zelo ugledni reviji s področja farmakologije in farmacije  Pharmacology & Therapeutics s faktorjem vpliva 10,557 z naslovom »Indoleamine and tryptophan 2,3-dioxygenases as important future therapeutic targets«.

V članku so predstavljene strukturne karakteristike teh encimov, njihova vloga pri patoloških stanjih, znani selektivni in multipli zaviralci, testi za vrednotenje zaviralne aktivnosti in prihodnost teh encimov pri razvoju novih učinkovin, predvsem na področju zdravljenja rakavih obolenj. Na tem področju uspešno raziskujejo tudi naši sodelavci.