logo_si

Obetavna učinkovina za zdravljenje kognitivne disfunkcije psov in tudi zanimiv kandidat za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni

Raziskovalci s Katedre za farmacevtsko kemijo, Katedre za farmacevtsko tehnologijo in Katedre za biofarmacijo in farmakokinetiko so v sodelovanju z raziskovalci iz UL VF objavili članek v reviji Scientific Reports (faktor vpliva 4,379), kjer so opisali zdravljenje kognitivne disfunkcije psov z zaviralcem, razvitim na UL FFA. 

Kognitivna disfunkcija psov je pogosta bolezen pri starejših psih in ima številne podobnosti z Alzheimerjevo boleznijo. V članku so opisali zdravljenje psov s kognitivno disfunkcijo z zaviralcem butirilholin-esteraze (BChE), ki je bil razvit na UL FFA. 17 psov so naključno razporedili v dve skupini. Pse v prvi skupini so zdravili z zaviralcem BChE, psi v drugi skupni pa zaviralca niso prejemali. Pse v obeh skupinah so spremljali 6 mesecev in redno pregledovali. Kognitivno stanje psov so določali z CADES vprašalnikom in dvema kognitivnima testoma. V primerjavi z nezdravljenimi psmi je zdravljenje psov z zmernimi kognitivnimi motnjami z zaviralcem BChE signifikantno izboljšalo njihove kognitivne sposobnosti ter kakovost življenja in to brez neželenih učinkov. Glede na rezultate te preliminarne raziskave je ta zaviralec BChE obetavna učinkovina za zdravljenje kognitivne disfunkcije psov in tudi zanimiv kandidat za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni.  

Avtorji: Maja Zakošek Pipan, Sonja Prpar Mihevc, Malan Štrbenc, Urban Košak, Ilija German Ilić, Jurij Trontelj, Simon Žakelj, Stanislav Gobec, Darja Pavlin, Gregor Majdič

Objavljeno v Scientific Reports: https://www.nature.com/articles/s41598-021-97404-2