logo_si

Rektor UL podelil nagrade za naj inovacijo Univerze v Ljubljani za leto 2020 – inovacija doc. dr. Martine Hrast in prof. dr. Marka Anderluh dosegla 2. mesto

Raziskovalca Katedre za farmacevtsko kemijo doc. dr. Martina Hrast in prof. dr. Marko Anderluh sta v sodelovanju z dr. Anjo Kolarič in dr. Nikolo Minovskim dosegla 2. mesto na natečaju Rektorjeva nagrada za naj inovacijo Univerze v Ljubljani 2020 za inovacijo z naslovom Protibakterijske učinkovine na osnovi monocikličnih fragmentov, pripetih na naftiridinsko ogrodje (Drugs4Badbugs).

Izum se nanaša na nove zaviralce DNA giraze in topoizomeraze IV s selektivnim delovanje na bakterijske encime v primerjavi s podobnimi človeškimi encimi. Nove spojine zavirajo rast širokega spektra bakterij in zavirajo tako po Gramu pozitivne kot po Gramu negativne bakterije, mikobakterije (povzročitelje tuberkuloze), problematične veterinarske seve in multirezistentne bakterijske seve. Inovativne spojine zelo učinkovito zavirajo rast na meticilin odpornih Staphylococcus aureus (MRSA), ki so glavni povzročitelji bolnišničnih okužb.

https://www.uni-lj.si/v_ospredju/2020111307265671/
https://www.uni-lj.si/aktualno/novice/2020111307265671/