logo_si

5. novembra 2020 je v okviru uvodnega dne Festivala UNI.MINDS rektor UL dr. Igor Papič javno razglasil letošnje prejemnike sredstev prvega razpisa Inovacijskega sklada UL

Ocenjevalna komisija je za sofinanciranje izbrala štiri projekte in med njimi kar dva projekta Fakultete za farmacijo

1. Projekt z naslovom »Boj proti bakterijski odpornosti: nove protibakterijske učinkovine proti odpornim bakterijam«. Projekt razvija ekipa Fakultete za farmacijo: dr. Lucija Peterlin Mašič, dr. Tihomir Tomašič, asist. Martina Durcik, dr. Andrej Cotman, dr. Anamarija Zega, dr. Nace Zidar, dr. Janez Ilaš in dr. Danijel Kikelj.

2. Projekt z naslovom »Robustne stacionarne faze za afinitetno čiščenje in imobilizacijo protiteles«. Projekt razvija ekipa Fakultete za farmacijo: dr. Tomaž Bratkovič, dr. Mojca Lunder, Krištof Bozovičar. 

Projekti, izbrani za sofinanciranje, bodo prejeli sredstva bodisi za pripravo študije izvedljivosti, bodisi priprave raziskava trga, za delujoč prototip, za potrditev delovanja tehnologije v industrijskem/ kliničnem okolju oziroma za vzpostavitev odnosov z relevantnimi podjetji. 

Obe ekipi bosta s Pisarno za prenos znanja UL in Ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem sodelovala pri aktivnostih, povezanih z razvojem in približevanjem rešitev bližje trgu in industrijskim partnerjem.

Festival UNI.MINDS