logo_si

Predstavitev najodličnejših raziskovalnih dosežkov v letu 2019: Uspeh raziskovalne skupine UL FFA

V zbornični dvorani Univerze v Ljubljani je 18. 12. 2019 potekala predstavitev najodličnejših raziskovalnih dosežkov v letu 2019.

Komisija za raziskovalno delo Univerze v Ljubljani je med deset najodličnejših dosežkov uvrstila tudi raziskovalni dosežek, ki predstavlja pomemben korak k bolj učinkoviti imunoterapiji pri alergiji na čebelji strup. Dosežek je rezultat sodelovanja raziskovalcev Fakultete za farmacijo (Abida Zahirović, Borut Štrukelj, Mojca Lunder) in raziskovalcev Univerzitetne klinike Golnik (Ana Koren, Peter Kopač, Peter Korošec).

Pri izboru najodličnejših raziskovalnih dosežkov je komisija upoštevala  predvsem mednarodno odmevnost, izkazano s citati in vplivnostjo revije, kjer je bilo delo objavljeno. Na izbor sta vplivala tudi zaključena celota dosežka, zanimiva za širšo strokovno in splošno javnost, ter koristnost uporabe.