logo_si

Med 8 finalisti Rektorjeve nagrade za naj inovacijo Univerze v Ljubljani 2019 kar dve ekipi UL FFA

Člani projektnih skupin prihajajo z osmih članic UL. Izmed 20 prijavljenih ekip je ožja strokovna komisija izbrala osem finalistov. Člani te komisije so nato izbrali tri najboljše ideje.

Vseh osem finalistov bo svoje ideje predstavilo na podelitvi Rektorjeve nagrade za naj inovacijo UL 2019, ki bo v sredo, 15. maja 2019, ob 17. uri v Zbornični dvorani UL. Rektor bo nato trem najboljšim podelil priznanja in denarne nagrade v skupni vrednosti šest tisoč evrov. Gre za skupen projekt UL in Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja (LUI), ki je namenjen zaposlenim na UL, raziskovalcem, pedagoškim delavcem, študentom in alumnom UL.

Kratka predstavitev finalistov iz UL FFA

Nove protibakterijske spojine za zdravljenje infekcij z odpornimi bakterijami

Odpornost na antibiotike (bakterijska rezistenca) postaja vse bolj resna nevarnost za javno zdravje tako v kliničnem okolju kot v skupnosti. Predvidevamo, da bo imel neuspeh v boju z bakterijsko rezistenco katastrofalne posledice za človeštvo in gospodarstvo. Do leta 2050 bi lahko povzročil 10 milijonov dodatnih smrti na leto. Leta 2017 je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) objavila seznam prioritetnih patogenov, za katere je uvedba novih učinkovin v terapijo nujna. Posebno skrb vzbujajoča je skupina patogenov "ESKAPE" (Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, and Enterobacter species).
Naš izum predstavljajo nove protibakterijske spojine s širokim spektrom protibakterijskega delovanja in nizkim tveganjem za razvoj rezistence. Nove spojine so zelo učinkoviti zaviralci bakterijskega encima DNA-giraze in topoizomeraze IV, ki imata ključno vlogo pri podvajanju bakterijske molekule DNA. Nahajata se le v bakterijskih celicah, v človeških pa teh dveh encimov ni, kar je predpogoj za doseganje selektivnega delovanja na bakterije. Z zaviranjem DNA giraze B in topoizomeraze IV se bakterije ne morejo razmnoževati in ne morejo preživeti. Naši novi zaviralci DNA giraze B imajo širok spekter delovanja, saj so učinkoviti proti po Gramu pozitivnim (G+) in po Gramu negativnim (G-) bakterijam, vključno s sevi, ki so odporni na zdravilne učinkovine, ki so trenutno na voljo v terapiji. Nove spojine izkazujejo odlično aktivnost proti meticilinu odpornim Staphylococcus aureus (MRSA) in predstavljajo potencial za razvoj novih učinkovin za zdravljenje kožnih infekcij, ki jih povzroča omenjena bakterija.

Člani podjetniške skupine Martina Durcik, Tihomir Tomašič, Lucija Peterlin Mašič

Člani podjetniške skupine (na sliki): Martina Durcik, Tihomir Tomašič, Lucija Peterlin Mašič
Sodelujoči: Nace Zidar, Janez Ilaš, Anamarija Zega, Danijel Kikelj


Razvoj novih zdravilnih učinkovin za zdravljenje depresije in nevrodegenerativnih bolezni

Inovacija so nove spojine, ki delujejo kot selektivni zaviralci monoamin oksidaze A (MAO-A) in monoamin oksidaze B (MAO-B). To sta dva encima, ki sta povezana z boleznimi, kot so depresija in nevrodegenerativne bolezni, med slednjimi sta najbolj poznani Alzheimerjeva in Parkinsonova bolezen. Novost so popolnoma nove kemijske strukture zaviralcev encimov MAO, poleg tega je skupina z manjšo strukturno spremembo (sprememba iz trans v cis izomer) uspela pripraviti selektivne zaviralce MAO-A, ki so uporabni za zdravljenje afektivnih motenj, kot so na primer depresija, bipolarna motnja in anksioznost, medtem ko so trans izomeri selektivni zaviralci MAO-B uporabni za zdravljenje nevrodegenerativnih bolezni (Alzheimerjeva, Parkinsonova bolezen, itd.). Novi zaviralci MAO-A bi po nadaljnjem predkliničnem in kliničnem razvoju lahko bili uporabni za lajšanje simptomov depresij in drugih afektivnih motenj, ki so zelo pogoste v današnjem svetu, kar bi izboljšalo kakovost življenja posameznika in mu omogočilo normalno življenje. Novi zaviralci MAO-B pa bi lahko izboljšali simptome Parkinsonove bolezni in podaljšali življenje bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo. Zaradi močnega zaviralnega delovanja in dobre selektivnosti lahko za omenjene spojine pričakujemo manj stranskih učinkov v primerjavi z zdravili, ki so trenutno na trgu.


Člani podjetniške skupine: Stanislav Gobec, Matej Sova, Damijan Knez

Člani podjetniške skupine: Stanislav Gobec, Matej Sova, Damijan Knez

Avtor vseh fotografij je Foto studio NORA d. o. o.
Novica je povzeta po objavi novice na spletni strani UL