logo_si

Izšla je druga, dopolnjena in pregledana izdaja Farmacevtskega terminološkega slovarja

Pri Založbi ZRC je v preteklem tednu izšla druga, dopolnjena in pregledana izdaja Farmacevtskega terminološkega slovarja. Pri njeni pripravi so poleg drugih strokovnjakov s področja farmacije in jezikoslovcev ZRC SAZU sodelovali tudi zaposleni na Fakulteti za farmacijo. Terminološki slovar predstavlja terminologijo stroke, je odraz njene razvitosti in skrbi strokovnjakov za slovensko terminologijo. Z razvojem stroke nastaja nova terminologija in bogati slovenski jezik. 

Na predstavitvi publikacije, ki je bila v ponedeljek, 17. junija 2019, ob 13. uri v Atriju ZRC na Novem trgu 2 v Ljubljani so na okrogli mizi o pomenu slovarja za farmacijo in slovenski strokovni jezik, pomenu v izobraževalnem procesu in koristi v praksi, tako z vidika strokovne kot laične javnosti, sodelovali:
• dr. Marjeta Humar, Terminološka sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU;
• prof. dr. Aleš Obreza, Fakulteta za farmacijo;
• prof. dr. Jelka Šmid Korbar, Fakulteta za farmacijo;
• mag. Matjaž Tuš, Slovensko farmacevtsko društvo,
in
• mag. Tone Strnad, podjetje Medis, ki je podprlo izdajo slovarja.

Na predstavitvi je zbrane uvodoma nagovoril izr. prof. dr. Kozma Ahačič, predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.