logo_si

Dosežka skupin prof. dr. Julijane Kristl in izr. prof. dr. Žige Jakopina sta bila uvrščena med najvidnejše dosežke v ARRS izboru Odlični v znanosti v letu 2018

V ARRS izboru Odlični v znanosti sta bili med najvidnejšimi dosežki v letu 2018 izbrani tudi  skupini raziskovalcev iz Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani, kjer sta bila vodilna avtorja objav

prof. dr. Julijana Kristl z naslovom “Nanovlakna kot dostavni sistemi” in

izr. prof. dr. Žiga Jakopin z naslovom “Razvoj novih nanomolarnih agonistov receptorja NOD2 kot adjuvansov za cepiva”.

Več o dosežkih lahko preberete v Letnem poročilu ARRS 2018 na straneh 71 in 72.