logo_si

Članek raziskovalcev UL FFA Katedre za farmacevtsko kemijo objavljen v ugledni reviji Plos Biology

Sodelavci UL FFA s Katedre za farmacevtsko kemijo Tihomir Tomašič, Martina Durcik, Žiga Skok, Nace Zidar, Janez Ilaš, Anamarija Zega, Danijel Kikelj in Lucija Peterlin Mašič so v sodelovanju s tujimi partnerji (Biological Research Center, Szeged, Hungary; University of Szeged, Hungary; SARomics Biostructures, Sweden) objavili članek Rational design of balanced dual-targeting antibiotics with limited resistance v ugledni reviji s področja bioloških znanosti Plos Biology (faktor vpliva 7,076). Nove protibakterijske spojine, ki so del iste raziskave so zaščitili tudi s PCT patentno prijavo [Tomašič et al. PCT/EP2019/073412].

Protibakterijske učinkovine, ki zavirajo več bakterijskih tarč hkrati so obetavna strategija za boj z bakterijsko odpornostjo. V raziskavi so avtorji predstavili načrtovanje in odkritje spojin ULD1 in ULD2, ki spadata v nov kemijski razred in uravnoteženo zavirata bakterijska encima DNA-girazo in topoizomerazo IV. Vežeta se v njuni ATP-vezavni mesti, kar so proučili tudi z rentgensko kristalografijo. Spojini izkazujeta odlično protibakterijsko delovanje na širokem panelu odpornih bakterijskih sevov, še posebej na multirezistentnih sevih bakterije Staphylococcus aureus in izkazujeta nizko tveganje za razvoj odpornih sevov. Avtorji so proučili toksičnost spojin in pokazali, da nista citotoksični, genotoksični, ne povzročata hemolize in ne zavirata ionskega kanala hERG, s študijami na mišjih modelih infekcije s kliničnimi izolati S. aureus MRSA, VISA in VRSA pa so dokazali in vivo delovanje spojin. Študija tako predstavlja odkritje inovativnih spojin s terapevtskim potencialom za zdravljenje odpornih bakterijskih infekcij.

Povezava do članka