logo_si

Odličnost

Obdobje:

 

 

Priznanje TARAS za najboljši sodelovalni projekt v industriji prejme LEK

Na Industrijskem forumu, ki je potekal 3. in 4. junija 2019, so organizatorji dogodka skupaj z revijo IRT3000 podelili letošnje priznanje TARAS podjetju LEK, in UL Fakulteti za farmacijo, za uspešno sodelovanje pri razvoju projekta Umetnega želodca za analizo in usmerjanje razvoja kompleksnih trdnih farmacevtskih oblik.

06. junij 2019

Velik uspeh študentov UL FFA na Regijskem BioCampu 2019

Med individualnimi zmagovalci letošnjega Regijskega BioCampa sta Ardita Veseli in Jurij Zdovc, oba s Katedre za biofarmacijo in farmakokinetiko UL FFA. Študenti naše fakultete so bili odlični tudi v skupinskem delu, saj so bili kar trije del zmagovalne ekipe: Ardita Veseli, Rok Hribšek in Anže Zidar.

27. maj 2019

Prof. dr. Lucija Peterlin Mašič, mag. farm., UL FFA, prejemnica Minařikovega priznanja 2019

Na predlog Sekcije za farmacevtsko kemijo je izvršni odbor SFD potrdil podelitev Minařikovega priznanja v letu 2019 dr. Luciji Peterlin Mašič za znanstvene, strokovne in organizacijske prispevke na področju farmacije, in za njene vsestranske izzive, ki jih namenja razvoju farmacevtske kemije in toksikološke kemije.

22. maj 2019

Podjetniška skupina UL FFA dosegla 2. mesto na natečaju Rektorjeva nagrada UL 2019

Člani podjetniške skupine Martina Durcik, Tihomir Tomašič, Lucija Peterlin Mašič, Nace Zidar, Janez Ilaš, Anamarija Zega in Danijel Kikelj so na natečaju za Rektorjevo nagrado za naj inovacijo Univerze v Ljubljani za leto 2019 osvojili 2. mesto.

22. maj 2019

Uspešno sodelovanje UL FFA s podjetjem Lek, Biofarmacevtika Mengeš

Rezultat konstruktivnega znanstveno-raziskovalnega udejstvovanja in vzpostavitve dobrega skupinskega dela predstavljata dva znanstvena članka, objavljena v zadnjem letu v revijah s faktorjem vpliva. Znanstveni rezultati so neposredno implementirani v gospodarsko okolje ter tako predstavljajo temelje za uspešen razvoj biološko podobnih zdravil in so bili večkrat predstavljeni na mednarodnih konferencah in v okviru internih srečanj korporacije Novartis.

21. maj 2019

Med 8 finalisti Rektorjeve nagrade za naj inovacijo Univerze v Ljubljani 2019 kar dve ekipi UL FFA

Za Rektorjevo nagrado za naj inovacijo Univerze v Ljubljani 2019 se je letos potegovalo 20 ekip. Osem ekip, ki so se uvrstile v finale, bo svoje ideje predstavilo na posebnem dogodku 15. maja 2019 v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani. Med finalisti sta letos dve projektni skupini iz UL FFA.

21. maj 2019

Prof. dr. Stanislav Gobec je postal član Evropske akademije znanosti in umetnosti (EASA)

Listina o imenovanju mu je bila izročena na inavguracijski slovesnosti 2. marca 2019 v Salzburgu. Evropska akademija znanosti in umetnosti vključuje preko 2000 članov, ki so vrhunski raziskovalci ali umetniki, med njimi je 32 Nobelovih nagrajencev. Njen namen je spodbujanje kritičnega razmišljanja, kulturnega dialoga ter interdisciplinarnega in mednacionalnega sodelovanja.

21. maj 2019

Izšla je druga, dopolnjena in pregledana izdaja Farmacevtskega terminološkega slovarja

Pri Založbi ZRC je v preteklem tednu izšla druga, dopolnjena in pregledana izdaja Farmacevtskega terminološkega slovarja. Pri njeni pripravi so poleg drugih strokovnjakov s področja farmacije in jezikoslovcev ZRC SAZU sodelovali tudi zaposleni na Fakulteti za farmacijo. Terminološki slovar predstavlja terminologijo stroke, je odraz njene razvitosti in skrbi strokovnjakov za slovensko terminologijo. Z razvojem stroke nastaja nova terminologija in bogati slovenski jezik.

19. junij 2019

Delegacija UL FFA je obiskala Inštitut za vede o življenju Severno Kavkaške Federalne Univerze

V tednu med 2. in 5. 4. 2019 sta prof. dr. Borut Božič in prof. dr. Iztok Grabnar obiskala Inštitut za vede o življenju Severnokavkaške Federalne Univerze (NCFU) v Stavropolu, Rusija. Univerza v Ljubljani je v 2017 z NCFU sklenila krovni sporazum o sodelovanju. Namen obiska je bil dogovor o konkretnih oblikah sodelovanja, kot so skupni raziskovalni projekti na področju farmacije in klinične diagnostike, izmenjave učiteljev, raziskovalcev in študentov ter organizacija skupnih poletnih šol.

15. april 2019

Janja Mirtič je dobitnica štipendije L'Oréal-Unesco Za ženske v znanosti

Slovenska nacionalna komisija za Unesco in podjetje L'Oréal Adria je na mednarodni dan žensk v okviru programa Za ženske v znanosti podelila štipendije trem perspektivnim mladim raziskovalkam. Med prejemnicami štipendije je tudi asistentka Janja Mirtič z UL FFA za raziskovalno delo na področju novih in naprednih dostavnih sistemov za zdravilne učinkovine in probiotične bakterije. V okviru svojega doktorskega študija na UL FFA Janja Mirtič stremi k izdelavi na polielektrolitih osnovanih delcev v nano velikosti. Ti so namenjeni vgradnji zdravilnih učinkovin kot podpornega ogrodja v regenerativni medicini, kot ogrodja celicam za celično terapijo ali v tkivnem inženirstvu.

11. marec 2019