logo_si

Odličnost

Obdobje:

 

 

Prof. dr. Marko Anderluh izvedel vabljeno predavanje na ETH Zürich

Prof. dr. Marko Anderluh je 9. oktobra 2019 izvedel predavanje na priznani inštituciji ETH Zürich z naslovom: »Inhibition of O-GlcNAc cycling enzymes - the cell's metabolic gauge«. Predavanje je bilo izvedeno v seriji seminarjev Drug Discovery Network Zurich, kjer ETH vabi priznane raziskovalce za predstavitev svojih raziskovalnih dosežkov. Prof. Marko Anderluh je predstavil izsledke raziska,v opravljene v okviru EU projekta PhD4GlycoDrug.

06. februar 2020

UL FFA je s partnerji pridobila izobraževalni evropski projekt Erasmus+ ADVANCE

Fakulteta za farmacijo je s partnerji pridobila 30-mesečni izobraževalni projekt Erasmus+ ADVANCE, ki bo slušateljem omogočil celovito seznanjanje s področjem razvoja, izdelave in uporabe naprednih zdravil za humano rabo (ATMP). Osnovan je na tristopenjskem učnem programu in bo vseboval: 1) spletne tečaje, 2) spletne seminarje ter 3) praktični enotedenski delavnici. Izobraževanje bo namenjeno doktorskim in po-doktorskim študentom biomedicinskih znanosti ter študentom farmacije in medicine, zdravnikom in drugim znanstvenikom, ki predstavljajo pomembne člene interdisciplinarnih skupin pri razvoju, izdelavi, prenosu na trg in uporabi ATMP.

05. december 2019

Dosežka skupin prof. dr. Julijane Kristl in izr. prof. dr. Žige Jakopina sta bila uvrščena med najvidnejše dosežke v ARRS izboru Odlični v znanosti v letu 2018

V ARRS izboru Odlični v znanosti sta bili med najvidnejšimi dosežki v letu 2018 izbrani tudi skupini raziskovalcev iz Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani, kjer sta bila vodilna avtorja objav prof. dr. Julijana Kristl z naslovom “Nanovlakna kot dostavni sistemi” in izr. prof. dr. Žiga Jakopin z naslovom “Razvoj novih nanomolarnih agonistov receptorja NOD2 kot adjuvansov za cepiva”. Več o dosežkih lahko preberete v Letnem poročilu ARRS 2018 na straneh 71 in 72.

30. oktober 2019

Univerza v Ljubljani 3. 12. 2019 praznuje 100. obletnico obstoja

Univerza v Ljubljani je bila ustanovljena leta 1919. Za rojstni dan Univerze v Ljubljani štejemo 3. december 1919, ko je v tedanji deželni zbornici Kranjskega deželnega dvorca, kjer je še danes sedež Univerze v Ljubljani, slavist dr. France Ramovš predaval o historični gramatiki slovenskega jezika. Danes Univerzo v Ljubljani sestavlja 23 fakultet in 3 umetniške akademije, ki nudijo študij na vseh področjih.

03. december 2019

Naziv kongresni ambasador 2019 prof. dr. Marku Anderluhu

Na Ljubljanskem gradu so podelili častne nazive prvim kongresnim ambasadorkam in ambasadorjem za leto 2019. Med 25 ambasadorji je tudi devet sodelavcev Univerze v Ljubljani in med njimi prof. dr. Marko Anderluh s Fakultete za farmacijo. Prejemniki naziva kongresni ambasador so zaslužni, da je Slovenija uspešno gostila mednarodne kongrese in druge poslovne dogodke. Slovenski ambasadorski program je velikega pomena za uspeh Slovenije pri internacionalizaciji znanosti, strokovnih ved, gospodarstva in športa.

29. november 2019

Slavnostna podelitev 49. Krkinih nagrad

V Krki so v petek, dne 18.10.2019 podelili 49. Krkine nagrade. Predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič in dr. Aleš Rotar, član Krkine uprave, direktor Razvoja in proizvodnje zdravil, sta jih na slovesnosti podelila 30 raziskovalcem, med njimi pa je 5 prejelo veliko Krkino nagrado za doktorsko ali magistrsko nalogo (https://www.krkinenagrade.si/sl/nagrajenci).

29. oktober 2019

Dr. Biljana Janković je prejemnica nagrade za znanstveno odličnost v letu 2019

Dr. Biljana Janković iz Razvojnega centra Slovenija in docentka na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani je prejemnica nagrade za znanstveno odličnost, ki jo Sandoz vsako leto podeli najboljšim znanstvenikom z večletnimi izjemnimi dosežki v raziskavah in razvoju.

26. november 2019

Raziskovalni dan UL FFA, 4. 12. 2019: poročilo po dogodku

V sredo, 4. 12. 2019, smo na Fakulteti za farmacijo organizirali Raziskovalni dan, ki je bil namenjen osvetlitvi in počastitvi izjemnih dosežkov Fakultete za farmacijo. Na dopoldanskem delu je bila poleg dekanovih nagrajencev vabljena predavateljica prof. dr. Janja Marc, avtorica članka objavljenega v reviji British Medical Journal. Na popoldanskem delu, namenjenemu podelitvi nagrad in priznanj UL FFA, smo gostili tudi uglednega strokovnjaka iz stroke dr. Aleš Rotarja, člana uprave in direktorja Razvoja in proizvodnje zdravil Krka, d. d., Novo mesto.

20. december 2019

Predstavitev najodličnejših raziskovalnih dosežkov v letu 2019: Uspeh raziskovalne skupine UL FFA

Komisija za raziskovalno delo Univerze v Ljubljani je med deset najodličnejših dosežkov uvrstila tudi raziskovalni dosežek, ki predstavlja pomemben korak k bolj učinkoviti imunoterapiji pri alergiji na čebelji strup. Dosežek je rezultat sodelovanja raziskovalcev Fakultete za farmacijo (Abida Zahirović, Borut Štrukelj, Mojca Lunder) in raziskovalcev Univerzitetne klinike Golnik (Ana Koren, Peter Kopač, Peter Korošec).

20. december 2019

Štipendija Fundacije za ustvarjalne mlade kozmetologinjama Petji Škufca in Viti Jašovič

Kozmetologinji Petja Škufca in Vita Jašovič sta letošnje šolsko leto prejeli štipendijo za mlade podjetnike, ki jo je Fundacija za ustvarjalne mlade podelila 10 mladim z ambicioznimi projekti izmed 170 prijavljenih. Listino sta svečano prevzeli v Predsedniški palači. Z mentorstvom bodo Viti in Petji pomagali pri uresničitvi poslovne ideje Personalizirane kozmetike.

13. november 2019