logo_si

V zaslužen pokoj odhajata dva dolgoletna sodelavca Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani, prof. dr. Julijana Kristl in prof. dr. Stanko Srčič

Prof. dr. Julijana Kristl 

je profesorica na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih, v sklopu katerih predava farmacevtsko tehnologijo, nanotehnologijo in kozmetologijo. 

Svojo znanstveno pot je začela na področju farmacevtske tehnologije, med njene največje dosežke pa spadata razvoj in uveljavitev farmacevtske nanotehnologije pri nas. Prepoznavnost njenega dela se med drugim kaže v nadpovprečni citiranosti objavljenih del, številnih vabilih za ocenjevanje doktorskih nalog na priznanih univerzah ter projektov evropskih raziskovalnih agencij, pa tudi v mnogih mednarodnih objavah. Objavljenih ima več kot 160 znanstvenih člankov v domačih in predvsem mednarodno priznanih revijah, prav tako pa je pogosto vabljena predavateljica na znanstvenih konferencah. 

Poleg raziskovalnega in pedagoškega dela je v svoji karieri opravljala tudi funkcijo predstojnice Katedre za farmacevtsko tehnologijo, funkcijo prodekanje in dekanje Fakultete za farmacijo ter funkcijo prorektorice na Univerzi v Ljubljani. 

Prof. dr. Kristl je prejemnica številnih priznanj in nagrad za izjemne dosežke na področju farmacevtskih znanosti in drugje, med drugim več Krkinih nagrad ter Minařikovega priznanja in odličja.


Prof. dr. Stanko Srčič

je profesor na Katedri za farmacevtsko tehnologijo. 

S svojim pionirskim raziskovalnim delom na predformulacijskem in formulacijskem področju je odpiral in širil raziskovalna področja, med drugimi reologijo poltrdnih sistemov, termično analizo, področje trdnih disperzij in solubilizacijo, izdelavo pelet in analizo mehanskih lastnosti trdnih snovi. Skozi leta delovanja je tako pripomogel pri uveljavitvi Fakultete za farmacijo in Univerze v Ljubljani v evropskem in svetovnem merilu. 

Je avtor in soavtor več kot 120 izvirnih znanstvenih člankov z več kot 1400 citati in raziskovalec s Hirschevim indeksom 20. Prav tako je avtor ali soavtor 3 patentov ter 3 patentnih prijav.

Prof. dr. Srčič je s svojim strokovnim delom, članstvom v uredniških odborih mednarodnih revij in strokovnih združenjih, sodelovanjem s priznanimi strokovnjaki na področju farmacevtske tehnologije ter sodelovanjem s farmacevtsko industrijo in gospodarstvom bistveno prispeval k povezovanju fakultete z mednarodnim okoljem. 

Prav tako je dobitnik številnih nagrad in priznanj, med katerimi lahko omenimo Minařikovo odličje SFD v letu 2014 in pa častni doktorat Univerze v Szegedu leta 2016.

S svojimi bogatimi izkušnjami in znanjem sta prof. dr. Kristl in prof. dr. Srčič sooblikovala pot za naše nadaljnje delo in prepričani smo, da se bomo skupaj še mnogokrat razveselili novih uspehov fakultete. Ob upokojitvi se tako obema iskreno zahvaljujemo za predano delo in pomemben prispevek na pedagoškem, strokovnem in raziskovalnem področju tako na fakulteti kot širše, obenem pa jima iz srca želimo nešteto lepih trenutkov v novem poglavju življenja.