logo_si

Javna objava prostega delovnega mesta: raziskovalec - m/ž

UNIVERZA V LJUBLJANI,  FAKULTETA ZA FARMACIJO, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana

razpisuje prosto delovno mesto:

1. Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC  – m/ž 

Šifra DM: H017004 
Tarifni razred: VII/2  
Zahtevana izobrazba
: 7. raven izobrazbe (visokošolska univerzitetna – prejšnja oz. magistrska – 2. bolonjska stopnja) naravoslovne smeri (farmacija, kemija, klinična biokemija, biokemija)

2. Število delovnih mest: 1

3. Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta  
Funkcionalna znanja in ostale zahteve: zaželene izkušnje iz sintezne farmacevtske/organske kemije, inovativnost, komunikativnost, znanja za uporabo računalniških orodij, aktivno znanje angleškega jezika

4. Kratek opis dela in nalog:  
Znanstveno-raziskovalno in strokovno delo na EU projektu ENABLE (»European Gram Negative Antibacterial Engine«), strokovno sodelovanje z ostalimi raziskovalci, priprava pisnih poročil in elaboratov o raziskavah ter ekspertizah

5. Sklenitev delovnega razmerja je za določen čas trajanja del na projektu - do 31. 1. 2021, s polnim delovnim časom. 

6. Rok za prijavo:  do 10. 2. 2020  

Pisne vloge z življenjepisom, opisom minulega dela, bibliografijo, dokazili o izpolnjevanju pogojev  in motivacijskim pismom, naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva c. 7, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti: ks@ffa.uni-lj.si

7. Kontaktna oseba na članici:
Prof. dr. Danijel Kikelj
Telefonska številka: 4769-561
e-mail: danijel.kikelj@ffa.uni-lj.si