logo_si

Imenik sodelavcev

Enota:

Naziv:

Delovno mesto:

Iskanje:

Išči
Priimek, ime Telefon E-pošta Enota
Boris Terobšič
Vzdrževanje, Tehnični sodelavec
01 4769 610 is.jl-inu.aff@cisboret.sirob Tajništvo
Izr. prof. dr. Tihomir Tomašič, mag. farm.
Asistent
01 4769 537 is.jl-inu.aff@cisamot.rimohit Katedra za
farmacevtsko kemijo
Žan Toplak, mag. farm.
Raziskovalec
is.jl-inu.aff@kalpot.naz Katedra za
farmacevtsko kemijo
Borut Toth, univ. dipl. phil. in soc.
Vodja službe
01 4769 548 is.jl-inu.aff@htot.turob Tajništvo
Doc. dr. Jurij Trontelj, mag. farm.
Asistent
01 4769 547 is.jl-inu.aff@jletnort.jiruj Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Asist. dr. Dunja Urbančič, mag. farm.
Asistent
01 4769 636 is.jl-inu.aff@cicnabru.ajnud Katedra za
klinično biokemijo
Prof. dr. Uroš Urleb, mag. farm.
Učitelj
moc.sitravon@belru.soru Katedra za
farmacevtsko kemijo
Sjors Van Klaveren, MSc
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@nerevalk.nav.srojs Katedra za
farmacevtsko kemijo
Dušan Videmšek, prof. športne vzgoje
Učitelj
01 4769 599 is.jl-inu.aff@kesmediv.nasud Tajništvo
Katja Višnjevec Vahčič, univ. dipl. prav.
Tajnik fakultete
01 4769 504 is.jl-inu.aff@cevejnsiv.ajtak Tajništvo
Asist. Mercedes Vitek, mag. farm.
Asistent
01 4769 500 is.jl-inu.aff@ketiv.sedecrem Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Izr. prof. dr. Tomaž Vovk, mag. farm.
Učitelj
01 4769 550 is.jl-inu.aff@kvov.zamot Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Asist. Sanja Nabergoj, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 654 is.jl-inu.aff@kebrv.ajnas Katedra za
klinično biokemijo
Prof. dr. Franc Vrečer, mag. farm.
Učitelj
07 3313 044 zib.akrk@recerv.cnarf Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Lucija Ana Vrščaj, mag. lab. biomed.
Mladi raziskovalec
01 4769 603 is.jl-inu.aff@jacsrv.ana.ajicul Katedra za
klinično biokemijo
Dr. Petra Zadravec, univ. dipl. bioteh.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@cevardaz.artep Katedra za
farmacevtsko kemijo
Bernarda Žagar
Strokovni sodelavec
01 4769 588 is.jl-inu.aff@ragaz.adranreb Tajništvo
Živa Zajec, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@cejaz.aviz Katedra za
farmacevtsko kemijo
Izr. prof. dr. Simon Žakelj, mag. farm.
Asistent
01 4769 538 is.jl-inu.aff@jlekaz.nomis Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Damijana Zalar
Strokovni sodelavec
01 4769 567 is.jl-inu.aff@ralaz.anajimad Katedra za
farmacevtsko kemijo