logo_si

Imenik sodelavcev

Enota:

Naziv:

Delovno mesto:

Iskanje:

Išči
Priimek, ime Telefon E-pošta Enota
Asist. dr. Dunja Urbančič, mag. farm.
Asistent
01 4769 636 is.jl-inu.aff@cicnabru.ajnud Katedra za
klinično biokemijo
Prof. dr. Uroš Urleb, mag. farm.
Učitelj
moc.sitravon@belru.soru Katedra za
farmacevtsko kemijo
Sjors Van Klaveren, MSc
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@nerevalk.nav.srojs Katedra za
farmacevtsko kemijo
Dušan Videmšek, prof. športne vzgoje
Učitelj
01 4769 599 is.jl-inu.aff@kesmediv.nasud Tajništvo
Katja Višnjevec Vahčič, univ. dipl. prav.
Tajnik fakultete
01 4769 504 is.jl-inu.aff@cevejnsiv.ajtak Tajništvo
Asist. Mercedes Vitek, mag. farm.
Asistent
01 4769 500 is.jl-inu.aff@ketiv.sedecrem Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Žana Voh, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@hov.anaz Katedra za
socialno farmacijo
Izr. prof. dr. Tomaž Vovk, mag. farm.
Učitelj
01 4769 550 is.jl-inu.aff@kvov.zamot Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Asist. Sanja Nabergoj, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 654 is.jl-inu.aff@kebrv.ajnas Katedra za
klinično biokemijo
Prof. dr. Franc Vrečer, mag. farm.
Učitelj
07 3313 044 zib.akrk@recerv.cnarf Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Dr. Petra Zadravec, univ. dipl. bioteh.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@cevardaz.artep Katedra za
farmacevtsko kemijo
Bernarda Žagar
Strokovni sodelavec
01 4769 588 is.jl-inu.aff@ragaz.adranreb Tajništvo
Živa Zajec, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@cejaz.aviz Katedra za
farmacevtsko kemijo
Izr. prof. dr. Simon Žakelj, mag. farm.
Asistent
01 4769 538 is.jl-inu.aff@jlekaz.nomis Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Damijana Zalar
Strokovni sodelavec
01 4769 567 is.jl-inu.aff@ralaz.anajimad Katedra za
farmacevtsko kemijo
Izr. prof. dr. Anamarija Zega, mag. farm.
Učitelj
01 4769 673 is.jl-inu.aff@agez.ajiramana Katedra za
farmacevtsko kemijo
Doc. dr. Nace Zidar, mag. farm.
Asistent
01 4769 564 is.jl-inu.aff@radiz.ecan Katedra za
farmacevtsko kemijo
Taja Zore, mag. lab. med.
Strokovni sodelavec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@eroz.ajat Katedra za
farmacevtsko kemijo
Doc. dr. Špela Zupančič, mag. farm.
Učitelj
01 4769 643 is.jl-inu.aff@cicnapuz.aleps Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Doc. dr. Janja Zupan, mag. farm.
Asistent
01 4769 626 is.jl-inu.aff@napuz.ajnaj Katedra za
klinično biokemijo