logo_si

Imenik sodelavcev

Enota:

Naziv:

Delovno mesto:

Iskanje:

Išči
Priimek, ime Telefon E-pošta Enota
Asist. dr. Alenka Šmid, mag. farm.
Asistent
01 4769 656 is.jl-inu.aff@dims.aknela Katedra za
klinično biokemijo
Milena Sojer, ekon.
Strokovni sodelavec
01 4769 513 is.jl-inu.aff@rejos.anelim Tajništvo
Prof. dr. Marija Sollner Dolenc, mag. farm.
Učitelj
01 4769 572 is.jl-inu.aff@renllos.ajiram Katedra za
farmacevtsko kemijo
Doc. dr. Izidor Sosič, mag. farm.
Asistent, Znanstveni sodelavec
01 4769 577 is.jl-inu.aff@cisos.rodizi Katedra za
farmacevtsko kemijo
Doc. dr. Matej Sova, mag. farm.
Asistent
01 4769 577 is.jl-inu.aff@avos.jetam Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. Špela Žerovnik, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 565 is.jl-inu.aff@kinvorez.aleps Katedra za
socialno farmacijo
Prof. dr. Stanko Srčič, mag. farm.
Učitelj
01 4769 602 is.jl-inu.aff@cicrs.oknats Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Andrej Šterman, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 569 is.jl-inu.aff@namrets.jerdna Katedra za
farmacevtsko kemijo
Nika Strašek, mag. biokem.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@kesarts.akin Katedra za
farmacevtsko kemijo
Prof. dr. Borut Štrukelj, mag. farm.
Učitelj
01 4769 586 is.jl-inu.aff@jlekurts.turob Katedra za
farmacevtsko biologijo
Izr. prof. dr. Urban Švajger, mag. farm.
Znanstveni sodelavec
is.jl-inu.aff@regjavs.nabru Katedra za
klinično biokemijo
Darja Šviga, univ. dipl. prav.
Strokovni sodelavec
01 4769 645 is.jl-inu.aff@agivs.ajrad Tajništvo
Martina Tekavec, dipl. ing. kem. tehn.
Strokovni sodelavec
01 4769 566 is.jl-inu.aff@cevaket.anitram Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. Žane Temova Rakuša, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 649 is.jl-inu.aff@asukar.avomet.enaz Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Mateja Terčič, univ. dipl. soc.
Strokovni sodelavec
01 4769 514 is.jl-inu.aff@cicret.ajetam Tajništvo
Boris Terobšič
Vzdrževanje, Tehnični sodelavec
01 4769 610 is.jl-inu.aff@cisboret.sirob Tajništvo
Izr. prof. dr. Tihomir Tomašič, mag. farm.
Asistent
01 4769 537 is.jl-inu.aff@cisamot.rimohit Katedra za
farmacevtsko kemijo
Žan Toplak, mag. farm.
Raziskovalec
is.jl-inu.aff@kalpot.naz Katedra za
farmacevtsko kemijo
Borut Toth, univ. dipl. phil. in soc.
Vodja službe
01 4769 548 is.jl-inu.aff@htot.turob Tajništvo
Doc. dr. Jurij Trontelj, mag. farm.
Asistent
01 4769 547 is.jl-inu.aff@jletnort.jiruj Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko