logo_si

Imenik sodelavcev

Enota:

Naziv:

Delovno mesto:

Iskanje:

Išči
Priimek, ime Telefon E-pošta Enota
Asist. Matjaž Weiss, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 554 is.jl-inu.aff@ssiew.zajtam Katedra za
farmacevtsko kemijo
Judita Merjasec, mag. manag.
Vodja službe
01 4769 641 is.jl-inu.aff@cesajrem.atiduj Tajništvo
Asist. Janja Mirtič, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 524 is.jl-inu.aff@citrim.ajnaj Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan, M. Pharm., Ph. D.
Učitelj, Dekan
01 4769 501 is.jl-inu.aff@ciranilm.aneri Katedra za
klinično biokemijo
Maša Močnik Roner, mag. ind. farm.
Strokovni sodelavec
06 4769 581 is.jl-inu.aff@renor-kincom.asam Katedra za
farmacevtsko biologijo
Asist. dr. Peter Molek, mag. farm.
Asistent
01 4769 619 is.jl-inu.aff@kelom.retep Katedra za
farmacevtsko biologijo
Raziskovalec asistent z doktoratom
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@anizom.nafets Katedra za
farmacevtsko kemijo
Izr. prof. dr. Janez Mravljak, mag. farm.
Asistent
01 4769 575 is.jl-inu.aff@kajlvarm.zenaj Katedra za
farmacevtsko kemijo
Sebina Mujagić
Tehnični sodelavec
01 4769 500 Tajništvo
Marjeta Mulej, dipl. ing. kem. teh.
Strokovni sodelavec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@jelum.atejram Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. Urška Nabergoj Makovec, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 665 is.jl-inu.aff@cevokam.jogreban.aksru Katedra za
socialno farmacijo
Asist. dr. Nanča Čebron Lipovec, mag. farm.
Asistent
01 4769 591 is.jl-inu.aff@cevopil.norbec.acnan Katedra za
socialno farmacijo
Asist. Nina Žigart, mag. farm.
Raziskovalec
01 5802 380 is.jl-inu.aff@tragiz.anin Inštitut za
farmacijo
Prof. dr. Aleš Obreza, mag. farm.
Učitelj
01 4769 677 is.jl-inu.aff@azerbo.sela Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. dr. Jasna Omersel, mag. farm.
Asistent
01 4769 660 is.jl-inu.aff@lesremo.ansaj Katedra za
klinično biokemijo
Nika Osel, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@leso.akin Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Prof. dr. Joško Osredkar, mag. farm.
Učitelj
01 5222 334 is.jlck@rakderso.oksoj ;is.jl-inu.aff@rakderso.oksoj Katedra za
klinično biokemijo
Izr. prof. dr. Barbara Ostanek, mag. farm.
Učitelj
01 4769 689 is.jl-inu.aff@kenatso.arabrab Katedra za
klinično biokemijo
Doc. dr. Stane Pajk, mag. farm.
Asistent
01 4769 562 is.jl-inu.aff@kjap.enats Katedra za
farmacevtsko kemijo
Doc. dr. Urša Pečar Fonović, univ. dipl. biol.
Asistent
06 9590 592 is.jl-inu.aff@civonofracep.asru Katedra za
farmacevtsko biologijo