logo_si

Imenik sodelavcev

Enota:

Naziv:

Delovno mesto:

Iskanje:

Išči
Priimek, ime Telefon E-pošta Enota
Prof. dr. Janja Marc, mag. farm., spec. med. biokem.
Učitelj
01 4769 600 is.jl-inu.aff@cram.ajnaj Katedra za
klinično biokemijo
Asist. dr. Nika Marđetko, mag. farm.
Asistent
01 4769 565 is.jl-inu.aff@oktedram.akin Katedra za
socialno farmacijo
Asist. dr. Tijana Markovič, mag. farm.
Asistent
01 4769 558 is.jl-inu.aff@civokram.anajit Katedra za
klinično biokemijo
Asist. Martina Durcik, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 674 is.jl-inu.aff@kicrud.anitram Katedra za
farmacevtsko kemijo
Lidija Mataija, dipl. ekon.
Tajnica vodstva
01 4769 509 is.jl-inu.aff@ajiatam.ajidil Tajništvo
Mateja Matjaž, mag. lab. biomed.
Strokovni sodelavec
01 4769 581 is.jl-inu.aff@zajtam.ajetam Katedra za
farmacevtsko biologijo
Asist. Matjaž Weiss, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 554 is.jl-inu.aff@ssiew.zajtam Katedra za
farmacevtsko kemijo
Anže Meden, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 674 is.jl-inu.aff@nedem.ezna Katedra za
farmacevtsko kemijo
Judita Merjasec, mag. manag.
Vodja službe
01 4769 641 is.jl-inu.aff@cesajrem.atiduj Tajništvo
Asist. Janja Mirtič, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 524 is.jl-inu.aff@citrim.ajnaj Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan, mag. farm.
Učitelj, Dekan
01 4769 501 is.jl-inu.aff@ciranilm.aneri Katedra za
klinično biokemijo
Asist. dr. Štefan Možina, univ. dipl. kem.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@anizom.nafets Katedra za
farmacevtsko kemijo
Izr. prof. dr. Janez Mravljak, mag. farm.
Asistent
01 4769 575 is.jl-inu.aff@kajlvarm.zenaj Katedra za
farmacevtsko kemijo
Sebina Mujagić
Tehnični sodelavec
01 4769 500 Tajništvo
Asist. Urška Nabergoj Makovec, mag. farm.
Asistent
01 4769 591 is.jl-inu.aff@cevokam.jogreban.aksru Katedra za
socialno farmacijo
Asist. dr. Nanča Čebron Lipovec, mag. farm.
Asistent
01 4769 591 is.jl-inu.aff@cevopil.norbec.acnan Katedra za
socialno farmacijo
Asist. Nina Žigart, mag. farm.
Raziskovalec
01 5802 380 is.jl-inu.aff@tragiz.anin Inštitut za
farmacijo
Prof. dr. Aleš Obreza, mag. farm.
Učitelj
01 4769 677 is.jl-inu.aff@azerbo.sela Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. dr. Jasna Omersel, mag. farm.
Asistent
01 4769 660 is.jl-inu.aff@lesremo.ansaj Katedra za
klinično biokemijo
Nika Osel, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@leso.akin Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko