logo_si

Imenik sodelavcev

Enota:

Naziv:

Delovno mesto:

Iskanje:

Išči
Priimek, ime Telefon E-pošta Enota
Prof. dr. Janko Kos, mag. farm.
Učitelj
01 4769 604 is.jl-inu.aff@sok.oknaj Katedra za
farmacevtsko biologijo
Izr. prof. dr. Mitja Kos, mag. farm.
Predstojnik katedre
01 4769 686 is.jl-inu.aff@sok.ajtim Katedra za
socialno farmacijo
Dr. Eva Kranjc, mag. farm.
Asistent
01 4769 500 is.jl-inu.aff@cjnark.ave Katedra za
farmacevtsko kemijo
Prof. dr. Samo Kreft, mag. farm.
Učitelj
01 4769 703 is.jl-inu.aff@tferk.omas Katedra za
farmacevtsko biologijo
Prof. dr. Albin Kristl, mag. farm.
Predstojnik katedre
01 4769 503 is.jl-inu.aff@ltsirk.nibla Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Prof. dr. Julijana Kristl, mag. farm.
Učitelj
01 4769 500 is.jl-inu.aff@ltsirk.anajiluj Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Tomaž Kuštrin, rač. teh.
Strokovni sodelavec
01 4769 612 is.jl-inu.aff@nirtsuk.zamot Tajništvo
Andraž Lamut, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 566 is.jl-inu.aff@tumal.zardna Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. dr. Zoran Lavrič, mag. farm.
Asistent
01 4769 618 is.jl-inu.aff@cirval.naroz Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Asist. Lidija Kovač, mag. farm.
Raziskovalec
01 5802 253 is.jl-inu.aff@cavok.ajidil Inštitut za
farmacijo
Nevenka Lilik, dipl. ing. kem. tehn.
Strokovni sodelavec
01 4769 683 is.jl-inu.aff@kilil.akneven Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Izr. prof. dr. Igor Locatelli, mag. farm.
Učitelj
01 4769 670 is.jl-inu.aff@illetacol.rogi Katedra za
socialno farmacijo
Elena Maria Loi
Raziskovalec
is.jl-inu.aff@iol.airam.anele Katedra za
farmacevtsko kemijo
Doc. dr. Nika Lovšin, univ. dipl. kem.
Raziskovalec
01 4769 661 is.jl-inu.aff@nisvol.akin.ajiram Katedra za
klinično biokemijo
Izr. prof. dr. Mojca Lunder, mag. farm.
Asistent
01 4769 570 is.jl-inu.aff@rednul.acjom Katedra za
farmacevtsko biologijo
Prof. dr. Janja Marc, mag. farm., spec. med. biokem.
Učitelj
01 4769 600 is.jl-inu.aff@cram.ajnaj Katedra za
klinično biokemijo
Asist. dr. Nika Marđetko, mag. farm.
Asistent
01 4769 565 is.jl-inu.aff@oktedram.akin Katedra za
socialno farmacijo
Asist. dr. Tijana Markovič, mag. farm.
Asistent
01 4769 558 is.jl-inu.aff@civokram.anajit Katedra za
klinično biokemijo
Asist. Martina Durcik, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 674 is.jl-inu.aff@kicrud.anitram Katedra za
farmacevtsko kemijo
Lidija Mataija, dipl. ekon.
Tajnica vodstva
01 4769 509 is.jl-inu.aff@ajiatam.ajidil Tajništvo