logo_si

Imenik sodelavcev

Enota:

Naziv:

Delovno mesto:

Iskanje:

Išči
Priimek, ime Telefon E-pošta Enota
Asist. Darja Kolar, mag. ekolog. in biodiv.
Asistent
01 4769 500 is.jl-inu.aff@ralok.ajrad Katedra za
farmacevtsko biologijo
Mihaela Kolarev, farm. teh.
Strokovni sodelavec
01 4769 546 is.jl-inu.aff@veralok.aleahim Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Aleš Kolenko, univ. dipl. ekon.
Vodja službe
01 4769 507 is.jl-inu.aff@oknelok.sela Tajništvo
Asist. dr. Urban Košak, mag. farm.
Raziskovalec
06 9577 671 is.jl-inu.aff@kasok.nabru Katedra za
farmacevtsko kemijo
Prof. dr. Janko Kos, mag. farm.
Učitelj
01 4769 604 is.jl-inu.aff@sok.oknaj Katedra za
farmacevtsko biologijo
prof. dr. Mitja Kos, mag. farm.
Predstojnik katedre
01 4769 686 is.jl-inu.aff@sok.ajtim Katedra za
socialno farmacijo
Dr. Eva Kranjc, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@cjnark.ave Katedra za
farmacevtsko kemijo
Klemen Kreft, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 520 is.jl-inu.aff@tferk.nemelk Inštitut za
farmacijo
Prof. dr. Samo Kreft, mag. farm.
Učitelj
01 4769 703 is.jl-inu.aff@tferk.omas Katedra za
farmacevtsko biologijo
Prof. dr. Albin Kristl, mag. farm.
Predstojnik katedre
01 4769 503 is.jl-inu.aff@ltsirk.nibla Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Prof. dr. Julijana Kristl, mag. farm.
Učitelj
01 4769 500 is.jl-inu.aff@ltsirk.anajiluj Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Tomaž Kuštrin, rač. teh.
Strokovni sodelavec
01 4769 612 is.jl-inu.aff@nirtsuk.zamot Tajništvo
Asist. dr. Zoran Lavrič, mag. farm.
Asistent
01 4769 618 is.jl-inu.aff@cirval.naroz Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Asist. Lidija Kovač, mag. farm.
Raziskovalec
01 5802 253 is.jl-inu.aff@cavok.ajidil Inštitut za
farmacijo
Nevenka Lilik, dipl. ing. kem. tehn.
Strokovni sodelavec
01 4769 683 is.jl-inu.aff@kilil.akneven Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Izr. prof. dr. Igor Locatelli, mag. farm.
Učitelj
01 4769 670 is.jl-inu.aff@illetacol.rogi Katedra za
socialno farmacijo
Elena Maria Loi
Raziskovalec
is.jl-inu.aff@iol.airam.anele Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. raz. dr. Jasna Lojk, uni.dipl.biol.
Raziskovalec
01 4769 637 is.jl-inu.aff@kjol.ansaj Katedra za
klinično biokemijo
Doc. dr. Nika Lovšin, univ. dipl. kem.
Raziskovalec
01 4769 661 is.jl-inu.aff@nisvol.akin.ajiram Katedra za
klinično biokemijo
Izr. prof. dr. Mojca Lunder, mag. farm.
Učitelj, Prodekan
01 4769 570 is.jl-inu.aff@rednul.acjom Katedra za
farmacevtsko biologijo