logo_si

Imenik sodelavcev

Enota:

Naziv:

Delovno mesto:

Iskanje:

Išči
Priimek, ime Telefon E-pošta Enota
Asist. Jurij Zdovc, mag. farm.
Asistent
01 4769 539 is.jl-inu.aff@cvodz.jiruj Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Nataša Juvan, univ. dipl. soc.
Strokovni sodelavec
01 4769 508 is.jl-inu.aff@navuj.asatan Tajništvo
Tanja Kadunc, dipl. org. tur.
Vodja službe
01 4769 506 is.jl-inu.aff@cnudak.ajnat Tajništvo
Dr. Maša Kandušer, univ. dipl. biol.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@resudnak.asam Inštitut za
farmacijo
Doc. dr. Nataša Karas Kuželički, mag. farm.
Učitelj, Predstojnik katedre
01 4769 629 is.jl-inu.aff@ikcilezuksarak.asatan Katedra za
klinično biokemijo
Katarina Grabrijan
Mladi raziskovalec
01 4769 566 is.jl-inu.aff@najirbarg.aniratak Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. Katarina Rede, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 540 is.jl-inu.aff@eder.aniratak Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Asist. Katja Glinšek, mag. mol. in funk. biol.
Raziskovalec
is.jl-inu.aff@kesnilg.ajtak Inštitut za
farmacijo
Asist. Maša Kenda, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 687 is.jl-inu.aff@adnek.asam Katedra za
farmacevtsko kemijo
Izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos, mag. farm.
Učitelj
01 4769 669 is.jl-inu.aff@sok-cerek.acjom Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Prof. dr. Janez Kerč, mag. farm.
Učitelj
is.jl-inu.aff@crek.zenaj Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Mojca Keržan, ing. kem. teh.
Strokovni sodelavec
06 9680 679 is.jl-inu.aff@nazrek.acjom Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Prof. dr. Danijel Kikelj, mag. farm.
Učitelj
01 4769 561 is.jl-inu.aff@jlekik.lejinad Katedra za
farmacevtsko kemijo
Irena Klančnik Mavec, dipl. ing. lab. biomed.
Strokovni sodelavec
01 4769 714 is.jl-inu.aff@kincnalk.aneri Katedra za
farmacevtsko biologijo
Asist. dr. Damijan Knez, mag.farm.
Raziskovalec
01 4769 562 is.jl-inu.aff@zenk.najimad Katedra za
farmacevtsko kemijo
Doc. dr. Lea Knez, mag. farm., spec. klin. farm.
Asistent
01 4769 500 is.jl-inu.aff@zenk.ael Katedra za
socialno farmacijo
Izr. prof. dr. Petra Kocbek, mag. farm.
Učitelj
01 4769 620 is.jl-inu.aff@kebcok.artep Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač, mag. farm.
Učitelj
01 4769 710 is.jl-inu.aff@cavalg.ravecok.anin Katedra za
farmacevtsko biologijo
Asist. Ana Kodrič, mag. farm.
Asistent
01 4769 668 is.jl-inu.aff@cirdok.ana Katedra za
socialno farmacijo
Asist. dr. Meta Kokalj Ladan, mag. farm., univ. dipl. fiz.
Asistent
01 4769 704 is.jl-inu.aff@nadal.jlakok.atem Katedra za
farmacevtsko biologijo