logo_si

Imenik sodelavcev

Enota:

Naziv:

Delovno mesto:

Iskanje:

Išči
Priimek, ime Telefon E-pošta Enota
Tanja Gregorič, univ. dipl. org. informatik
Vodja službe
01 4769 613 is.jl-inu.aff@cirogerg.ajnat Tajništvo
Simona Gričar, mag. kem.
Raziskovalec
01 4769 578 is.jl-inu.aff@racirg.anomis Katedra za
klinično biokemijo
Asist. Blaž Grilc, mag. ind. farm.
Raziskovalec
01 4769 589 is.jl-inu.aff@clirg.zalb Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Andrej Grobin, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 638 is.jl-inu.aff@niborg.jerdna Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Špela Gubič, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@cibug.aleps Katedra za
farmacevtsko kemijo
Samo Guzelj, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 587 is.jl-inu.aff@jlezug.omas Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. Helena Vrbanac, mag. farm.
Raziskovalec
is.jl-inu.aff@canabrv.aneleh Inštitut za
farmacijo
Luka Hiti, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@itih.akul Katedra za
farmacevtsko kemijo
Katarina Hočevar, univ. dipl. kem.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@ravecoh.aniratak Katedra za
farmacevtsko kemijo
Doc. dr. Nejc Horvat, mag. farm.
Učitelj
01 4769 542 is.jl-inu.aff@tavroh.cjen Katedra za
socialno farmacijo
Doc. dr. Martina Hrast, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 674 is.jl-inu.aff@tsarh.anitram Katedra za
farmacevtsko kemijo
Tatjana Hrovatič, ing. kem. teh.
Strokovni sodelavec
01 4769 680 is.jl-inu.aff@citavorh.anajtat Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Izr. prof. dr. Janez Ilaš, mag. farm.
Učitelj
01 4769 576 is.jl-inu.aff@sali.zenaj Katedra za
farmacevtsko kemijo
Doc. dr. Ilija German Ilić, mag. farm.
Učitelj
01 4769 648 is.jl-inu.aff@cili.namreg.ajili Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Izr. prof. dr. Žiga Jakopin, mag. farm.
Učitelj
01 4769 646 is.jl-inu.aff@nipokaj.agiz Katedra za
farmacevtsko kemijo
Tanja Jakoš, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 603 is.jl-inu.aff@sokaj.ajnat Katedra za
farmacevtsko biologijo
Doc. dr. Biljana Janković, mag. farm.
Znanstveni sodelavec
01 4769 519 is.jl-inu.aff@civoknaj.anajlib Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Asist. Janja Jazbar, mag. farm.
Asistent
01 4769 664 is.jl-inu.aff@rabzaj.ajnaj Katedra za
socialno farmacijo
Izr. prof. dr. Matjaž Jeras, mag. farm.
Učitelj
01 4769 701 is.jl-inu.aff@sarej.zajtam Katedra za
klinično biokemijo
Urban Jernejčič, dipl. družb. inf.
Strokovni sodelavec
01 4769 628 is.jl-inu.aff@cicjenrej.nabru Tajništvo