logo_si

Imenik sodelavcev

Enota:

Naziv:

Delovno mesto:

Iskanje:

Išči
Priimek, ime Telefon E-pošta Enota
Asist. dr. Andreja Čufar, mag. farm.
Asistent
is.jlck@rafuc.ajerdna Katedra za
socialno farmacijo
Izr. prof. dr. Bojan Doljak, mag. farm.
Učitelj
01 4769 688 is.jl-inu.aff@kajlod.najob Katedra za
farmacevtsko biologijo
Asist. Ana Dolšak, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 674 is.jl-inu.aff@kaslod.ana Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. Črt Dragar, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 692 is.jl-inu.aff@ragard.trc Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Izr. prof. dr. Rok Dreu, mag. farm.
Učitelj, Prodekan
01 4769 622 is.jl-inu.aff@uerd.kor Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Ema Valentina Brovč, mag. farm.
Raziskovalec
moc.sitravon@civojas.anitnelav_ame

ema.valentina.brovc@ffa.uni-lj.si

Inštitut za
farmacijo
Asist. dr. Eva Ogorevc, univ. dipl. biol.
Raziskovalec
01 4769 578 is.jl-inu.aff@cverogo.ave Katedra za
farmacevtsko kemijo
Tjaša Felicijan, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 578 is.jl-inu.aff@najicilef.asajt Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Petra Ferkov, mag. lab. biomed.
Strokovni sodelavec
01 4769 597 is.jl-inu.aff@vokref.artep Katedra za
klinično biokemijo
Maja Frelih, univ. dipl. kem.
Strokovni sodelavec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@hilerf.ajam Inštitut za
farmacijo
Doc. dr. Rok Frlan, mag. farm.
Asistent
01 4769 674 is.jl-inu.aff@nalrf.kor Katedra za
farmacevtsko kemijo
Zdenka Gantar, viš. upr. del.
Vodja službe
01 4769 505 is.jl-inu.aff@ratnag.aknedz Tajništvo
Valerija Garb, dipl. ing. lab. biomed.
Strokovni sodelavec
06 9520 525 is.jl-inu.aff@brag.ajirelav Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Prof. dr. Mirjana Gašperlin, mag. farm.
Predstojnik katedre
01 4769 634 is.jl-inu.aff@nilrepsag.anajrim Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Asist. dr. Tanja Gmeiner, mag. farm., spec.
Raziskovalec
01 4769 659 is.jl-inu.aff@reniemg.ajnat Inštitut za
farmacijo
Doc. dr. Martina Gobec, mag. farm.
Učitelj, Asistent
01 4769 636 is.jl-inu.aff@cebog.anitram Katedra za
klinično biokemijo
Prof. dr. Stanislav Gobec, mag. farm.
Predstojnik katedre
01 4769 585 is.jl-inu.aff@cebog.valsinats Katedra za
farmacevtsko kemijo
Matej Godec, Msc. Kraljevina Nizozemska
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@cedog.jetam Katedra za
klinično biokemijo
Doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž, mag. farm.
Učitelj
01 4769 616 is.jl-inu.aff@zajtam.acnesog.majrim Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Prof. dr. Iztok Grabnar, mag. farm.
Učitelj
01 4769 543 is.jl-inu.aff@ranbarg.kotzi Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko