logo_si

Imenik sodelavcev

Enota:

Naziv:

Delovno mesto:

Iskanje:

Išči
Priimek, ime Telefon E-pošta Enota
Izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar, mag. farm.
Učitelj
01 4769 621 is.jl-inu.aff@ranbargnilha.igep Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Prof. dr. Marko Anderluh, mag. farm.
Učitelj
01 4769 639 is.jl-inu.aff@hulredna.okram Katedra za
farmacevtsko kemijo
Damjan Avsec, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 571 is.jl-inu.aff@cesva.najmad Katedra za
klinično biokemijo
Marija Babnik Gatej, dipl. fran. in dipl. slov. (UN)
Strokovni sodelavec
01 4769 522 is.jl-inu.aff@jetag.kinbab.ajiram Katedra za
socialno farmacijo
Asist. dr. Barbara Sterle Zorec, mag. farm.
Asistent
01 4769 500 is.jl-inu.aff@ceroz.elrets.arabrab Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Asist. Maja Bjelošević, mag. ind. farm.
Asistent
01 4769 615 is.jl-inu.aff@civesolejb.ajam Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Prof. dr. Marija Bogataj, mag. farm.
Učitelj
01 4769 510 is.jl-inu.aff@jatagob.ajiram Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Lara Bolčina, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@aniclob.aral Katedra za
farmacevtsko biologijo
Asist.-raz. dr. Aljoša Bolje, univ. dipl. kem.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@ejlob.asojla Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. dr. Katarina Bolko Seljak, mag. farm.
Asistent
01 4769 653 is.jl-inu.aff@kajles-oklob.aniratak Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Prof. dr. Borut Božič, mag. farm., spec. med. biokem.
Učitelj
01 4769 667 is.jl-inu.aff@cizob.turob Katedra za
klinično biokemijo
Doc. dr. Mojca Božič Mijovski
Učitelj
is.jl-inu.aff@iksvojiMcizoB.acjoM Katedra za
klinično biokemijo
Krištof Bozovičar, univ. dipl. inž. živ. teh.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@racivozob.fotsirk Katedra za
farmacevtsko biologijo
Izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič, mag. farm.
Učitelj, Predstojnik katedre
01 4769 570 is.jl-inu.aff@civoktarb.zamot Katedra za
farmacevtsko biologijo
Asist. Aleša Bricelj, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@jlecirb.asela Katedra za
farmacevtsko kemijo
Asist. dr. Klemen Čamernik, mag. farm.
Asistent
01 4769 626 is.jl-inu.aff@kinremac.nemelk Katedra za
klinično biokemijo
Prof. dr. Zdenko Časar, univ. dipl. inž.
Višji znanstveni sodelavec
01 5802 079 is.jl-inu.aff@rasac.oknedz Katedra za
farmacevtsko kemijo
Manja Cedilnik, mag. lab. biomed.
Strokovni sodelavec
01 4769 597 is.jl-inu.aff@kinlidec.ajnam Katedra za
klinično biokemijo
Sandra Cetin, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@nitec.ardnas Katedra za
farmacevtsko kemijo
Greta Cof, dipl. ing. kem. tehn.
Strokovni sodelavec
01 4769 685 is.jl-inu.aff@foc.ateragram Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko