logo_new_en

Removal of selected antimicrobials by plasma-cavitation technology from water matrices of varying complexities (Causma)

Code:

J2-4480

Range:

01. October 2022 - 30. September 2025

Range:

0,09 FTE

Leader:

Jurij Trontelj

Field:

2.13 Engineering sciences and technologies / Process engineering

Research Organisation:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/en/project/20246

Researchers:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/en/project/20246

Content:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/en/project/20246

Abstract:

(slovene) V zadnjem desetletju se je nabralo dovolj dokazov, ki kažejo, da zdravilne učinkovine skozi čistilne naprave nenehno vstopajo v vodno okolje in nanj negativno vplivajo. Težave se še poslabšajo, ko se bolnišnična odpadna voda, ki vsebuje visoke koncentracije različnih protimikrobnih učinkovin, vključno z antibiotiki, spušča neposredno v kanalizacijski sistemi. V skladu s koncepti EU za čisto in trajnostno čiščenje odpadne vode se bo predlagani projekt Causma osredotočil na zagotavljanje alternativne, okolju prijazne in ekonomsko sprejemljive tehnologije čiščenja odpadne vode. Napredni oksidacijski procesi so dobro orodje za oksidacij in celo mineralizacijo številnih nevarnih onesnaževal v vodnih matrikah različnih kompleksnostih, s čimer se zmanjša njihov škodljiv vpliv na okolje. V predlaganem projektu Causma bomo raziskali učinkovitost dveh naprednih oksidacijskih procesov, hidrodinamske kavitacije in nizko-temperaturne plazme. Učinkovitost posameznega procesa in njune kombinacije bo raziskana za zdravilne učinkovine, predvsem protimikrobne učinkovine iz seznama prednostnih snovi: eritromicin, klaritromicin, azitromicin, amoksicilin, ciprofloksacin, sulfametoksazol in trimetoprim.

Phases:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/en/project/20246

Bibliographical references, arising directly from the implementation of the project:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/en/project/20246

Financed by:

Research projects (co)funded by the Slovenian Research Agency.