logo_new_en

New frontiers in folate supplementation in obstetrics and gynaecology (NFFS OB-GYN)

Code:

J3-8207

Range:

01. May 2017 - 30. April 2020

Range:

0,13 FTE

Leader:

Irena Mlinarič Raščan

Field:

3.05 Medical sciences / Human reproduction

Research Organisation:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/en/project/12492

Researchers:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/en/project/12492

Content:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/en/project/12492

Abstract:

Prirojene razvojne nepravilnosti in neželeni izidi nosečnosti predstavljajo velik javno-zdravstveni problem, saj imajo dolgotrajen vpliv na zdravje in kvaliteto življenja prizadetih otrok in njihovih staršev. Motnje in spremembe v metabolizmu folatov so najpomembnejši potencialni dejavnik tveganja za najpogostejše prirojene razvojne nepravilnosti, kot so napake nevralne cevi (NTD), orofacialne shize (OFC) in prirojene srčne napake (CHD), povezai pa so tudi z nekaterini zapleti nosečnosti kot je pre-eklampsija. Vzrok omenjenih stanj je lahko povišan nivo homocisteina in motnje v metilaciji (posebno v metilaciji DNA v okviru epigenetske regulacije ekspresije genov). Na metabolizem folata in koncentracijo biološke aktivne oblike folata, 5-Me-THF, močno vplivajo genski polimorfizmi encimov v presnovni poti folatov. Posledica polimorfizmov je prizadet remetilacijski cikel, sinteza molekule DNA in metabolizem aminokislin. Povprečna encimska aktivnost pri nosilcih mutiranih alelov je med 50-60 %, lahko pa je znižana celo za 70 %. Od leta 1997 porodničarji in ginekologi vsem nosečnicam v Sloveniji v prvem trimesečju nosečnosti redno svetujemo jemanje dodatkov folatov, z namenom zmanjševanja tveganja za pojav NTD. Hkrati vemo, glede na zadnjo slovensko analizo, da je pravilno preventivno jemalo folno kislino samo 19 % nosečnic. Namen projekta je oceniti vpliv različnih oblik in formulacij folne kisline v raznolikih genetskih ozadjih folatno metioninskega cikla na folatni status, izide nosečnosti ter učinkovitost preprečevanja anti-folatnih učinkov nekaterih zdravil. Uvesti želimo individualizirano obravnavo žensk v času načrtovanja in same nosečnosti s ciljem izboljšanja zdravja matere ter izidov nosečnosti. Projekt ima 3 cilje, ki jih bodo realizirani v 8 delovnih sklopih (DS). Za dosego zastavljenih ciljev, bomo uporabili več različnih raziskovalnih pristopov (družinske in retrospektivne študije) in raziskovalnih modelov (celične linije, zdravi posamezniki, bolniki z OFC, CHD in pre-eklampsijo ter in silico modele). CILJ 1. Odkrivanje vpliva različnih oblik folata na folatni status glede na genetsko pogojene razlike v folatno metioninskem ciklu: 1.  DS 1. Raziskave in silico – Kohorta estonskega genomskega centra 2.  DS 2. Raziskave in vitro na limfoblastoidnih celičnih linijah 3.  DS 3. Raziskave in vivo na zdravih posameznikih   CILJ 2. Vpliv genetskih sprememb v folatno metioninskem ciklu na izide nosečnosti: 1.  DS 1. Primerjava zdrave in prizadete nosečnosti pri materah otrok s CHD ali OFC 2.  DS 2. Študija družin s CHD in OFC 3.  DS 3. Retrospektivna študija vpliva genetskih sprememb v folatno metioninskem ciklu na pojavnost PE ter z njo povezanih posledic za otroka   CILJ 3. Študije interakcij med zdravili in folatnimi pripravki: 1.   DS 1. Preučevanje vpliva različnih formulacij folatov na anti-folatni učinek modelnih zdravil 2.  DS 2. Preučevanje vpliva različnih formulacij folatov na anti-folatni učinek modelnih zdravil v odvisnosti od genotipov relevantnih encimov folatnega cikla Prednost projekta je v translacijskem pristopu k raziskavam, sledimo principu prenosa dognanj iz laboratorija do pacienta in v obratni smeri prenos kliničnega problema v bazične raziskave. Načrtovane raziskave zajemajo realno problematiko prepoznavanja in preprečevanja bolezenskih stanj, oblikovanje znanstvenih in kliničnih pristopov, njihovo reševanje in vračanje rezultatov in dognanj v zdravstveno prakso. Projekt bo izvedla interdisciplinarna skupina, ki je uspešno sodelovala že v predhodno zaključenih projektih. Projektna skupina, ki vključuje strokovnjake Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani, zagotavlja visoko znanstveno relevantnost in izpolnitev ambiciozno zastavljenih ciljev.

Phases:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/en/project/12492

Bibliographical references, arising directly from the implementation of the project:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/en/project/12492

Financed by:

Research projects (co)funded by the Slovenian Research Agency.