logo_si

Nacionalni projekti

Obdobje:

Razvoj novih zaviralcev encimov biosinteze peptidoglikana MurA in MurB

V okviru raziskovalnega projekta načrtujemo zaviralce začetnih stopenj biosinteze peptidoglikana, in sicer encimov MurA ter MurB. Uporabljamo metodologijo strukturno podprtega načrtovanja, načrtovanja na osnovi strukture liganda in načrtovanje z uporabo molekulskih fragmentov. Izvajamo virtualno rešetanje, z uporabo organske sinteze pa pripravljamo osredotoče...

30. april 2017 - 30. april 2019 | 1.09 Naravoslovje - Farmacija

Razvoj multifunkcionalnih učinkovin za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni

Zaradi staranja prebivalstva se je povečalo tudi število bolnikov z boleznimi povezanimi s starostjo, vključno z demenco. Alzheimerjeva bolezen (AB) je najpogostejša oblika starostne demence z več kot 35 milijonov bolnikov po vsem svetu. Po napovedih svetovne zdravstvene organizacije se bo število dementnih pacientov še naprej povečevalo ...

30. april 2017 - 30. april 2020 | 1.09 Naravoslovje - Farmacija

Preprečevanje rezistence tumorskih celic na antiproteazno terapijo z inhibitorji katepsina X

Napredovanje malignih bolezni je povezano s prekomernim delovanjem proteoliznih encimov. Ti so udeleženi v vrsti procesov, ki omogočajo rast tumorjev, njihovo ožiljanje, migracijo in invazijo tumorskih celic in tvorbo metastaz. Med ključne proteolizne encime, povezane z malignimi procesi, sodijo cisteinski katepsini, ki se v normalnih celicah nahajajo predv...

30. april 2017 - 30. april 2020 | 4.06.01 Biotehnika/Biotehnologija/Tehnologija rekombinantne DNA