logo_si

Sodelavci Katedre za farmacevtsko biologijo objavili članek v ugledni reviji Journal of Allergy and Clinical Immunology

Sodelavci Katedre za farmacevtsko biologijo pod vodstvom Mojce Lunder (doktorska študentka Abida Zahirović - prva avtorica, Borut Štrukelj) in sodelavci iz Univerzitetne  klinike za pljučne bolezni in alergijo (Peter Korošec, Peter Kopač in Ana Koren)  so  v ugledni reviji  Journal of Allergy and Clinical Immunology s faktorjem vpliva 13,26 (vodilna revija v svetovnem merilu na področju alergij) objavili znanstveni prispevek z naslovom: »Identification of bee venom Api m 1 IgE epitopes and characterization of corresponding mimotopes”. V kratkem prispevku avtorji opisujejo  odkritje IgE epitopov glavnega čebeljega alergena Api m 1. Strukturi epitopov sta bili osnovi za izdelavo peptidnih mimotopov, ki ne sprožijo kaskadnega odgovora na alergen, verjetno s premikom poti iz Th2 v Th1 odzivni mehanizem.  Rezultati raziskave nakazujejo veliko potencialno vrednost mimotopov za izdelavo varnejših alternativnih pristopov v imunoterapiji alergij.