logo_si

Rezultati raziskave raziskovalk s Katedre za farmacevtsko kemijo objavljeni v ugledni reviji Environmental Health Perspectives

Sodelavki s Katedre za farmacevtsko kemijo prof. dr. Lucija Peterlin Mašič in Darja Gramec Skledar sta skupaj z raziskovalci Švicarskega inštituta za tehnologijo (Institute for Chemical and Bioengineering, Swiss Federal Institute of Technology Zurich) sodelovali pri postavitvi fiziološkega farmakokinetičnega  modela (PBPK) za strukturne analoge bisfenola A. Že obstoječi PBPK model za bisfenol A  so nadgradili, tako da je upošteval tudi dermalno izpostavljenost, optimiziran model pa so nadalje parametrizirali za bisfenole S, AF in F. Dodatno vrednost modelu prinašajo izvedene in vitro študije jetrne in intestinalne glukuronidacije izbranih bisfenolov. Zgrajen model so uporabili pri določanju interne izpostavljenosti izbranim bisfenolom po peroralni in dermalni izpostavljenosti za različne starostne skupine, pri čemer so ugotovili, da zamenjava bisfenola A s strukturnimi analogi ne zmanjša tveganja za motnje endokrinega sistema.

Rezultate raziskave so objavili v eni izmed najboljših revij s področja toksikologije in okoljskih znanosti Environmental Health Perspectives v članku z naslovom Physiologically based pharmacokinetic (PBPK) modeling of the bisphenols BPA, BPS, BPF and BPAF with new experimental metabolic parameters: comparing the pharmacokinetic behavior of BPA with its substitutes.

Povezava do članka: https://ehp.niehs.nih.gov/ehp2739/