logo_si

Uspešno sodelovanje pri organizaciji konference ECIS (European Colloid and Interface Society) 2018, ter uspeh Jana Kumarja, študenta Fakultete za farmacijo UL, ki je prejel nagrado za najboljši poster

Med 2. in 7. septembrom 2018  je v Ljubljani potekala 32. konferenca Evropskega združenja za raziskave koloidov in vmesnih površin, ECIS 2018. Konferenco je pod vodstvom profesorice Marije Bešter Rogač ter Ane Kroflič s KI soorganizirala UL FKKT. Pri organizaciji je sodelovala je tudi Fakulteta za farmacijo, in sicer s prof. Mirjano Gašperlin in Janjo Mirtič, članicami organizacijskega odbora, ter študenti Jan Kumar, Patricija Fajt, Črt Dragar, Helena Balažic, Marko Pongrac in Nina Grilc, ki so sodelovali pri sami izvedbi dogodka.

Jan Kumar poster ECIS 2018

Konference se je udeležilo več kot 600 raziskovalcev iz 47 držav, pokrivala pa je teme s področja bazičnih in aplikativnih raziskav vmesnih površin, disperznih sistemov, kompleksnih tekočin, mikro in nanomaterialov, nanodelcev, površinsko aktivnih snovi, polimerov in proteinov. 


Raziskovalci UL FFA so se na ECIS konferenci predstavili s predavanjem na temo polielektrolitnih kompleksov z vidika povečevanja topnosti slabo topnih učinkovin ter šestimi plakati s področja nanovlaken, magnetnih nanodelcev ter polielektrolitnega oblaganja celic, kar je pritegnilo zanimanje številnih udeležencev. Še več, Jan Kumar, študent enovitega študijskega programa Farmacije, je prejel eno izmed nagrad za najboljši poster, ki jih je na konferenci podelil založnik Elsevier.