logo_si

Komisija za študijsko področje, 22. 9. 2017

Oddaja prošenj preko sistema VIS za Komisijo za študijsko področje

(Obravnava vlog za izjemni vpis v višji letnik v štud. l. 2017/18)

Študente obveščamo, da preko sistema VIS oddajo prošnjo za Komisijo za študijsko področje, ki bo v petek, 22. 9. 2017.
 
Vloge za Komisijo za študijsko področje oddate preko sistema VIS, od nedelje, 10.9.2017 do najpozneje, ponedeljka, 18.9.2017 do 24:00 ure. Podpisana vloga z dokazili pa mora biti oddana najpozneje do torka, 19.9.2017 do 10:00 ure v študentskem referatu, ne glede na način dostave. Vloga oddana le preko sistema VIS, ne bo obravnavana. Po tem roku vlog ne bomo več sprejemali.

Navodilo za oddajo prošnje

- v sistemu VIS izberite v meniju PROŠNJE in nato izberete:
- vnos prošnje in izberete pravo prošnjo, sistem ponudi: 
    →  Prošnje ob vpisu – 1. Izjemni vpis v višji letnik*
    →  Prošnje ob vpisu – 2. Izjemni vpis v višji letnik
    →  Prošnje za nadaljevanje oz. mirovanje
    →  Prošnje - drugo

*Op. – pri prošnjah za 1. Izjemni vpis ni potrebno prilagati dokazil.

Navedite vzrok, utemeljitev in ustrezno navedite priloge, ki jih prilagate prošnji ter nato kliknite Oddaj in natisni prošnjo.

»PRAVILNIK O ŠTUDIJSKEM REDU FFA (38. člen)«

Študent napreduje v višji letnik, če izpolni pogoje, določene s študijskim programom. Pogoji za napredovanje so objavljeni tudi v seznamu predavanj za tekoče študijsko leto.
Komisija za študijsko področje lahko skladno z določbami tega pravilnika in Statuta UL dovoli napredovanje tudi v primeru, ko študent ni zadostil vsem zahtevanim pogojem, če ugotovi, da za to obstajajo upravičeni in izkazani razlogi, ki so v vzročni zvezi z neizpolnitvijo obveznosti. Komisija pri določitvi upošteva tudi dosežen uspeh študenta pri opravljenih študijskih obveznostih in možnosti, da bo kandidat višji letnik ob manjkajočih obveznosti opravil v rednem roku.

Napredovanje v višji letnik po 2. odstavku tega člena lahko dovoli pod naslednjimi temeljnimi pogoji:
-   da je imel študent v tekočem študijskem letu status študenta,
-   da ima študent opravljene vse študijske obveznosti, ki so pogoj za pristop k manjkajočem zaključnem izpitu ali kolokviju,
-   da mu manjka 12 ECTS od predpisanega števila za redni prehod v višji letnik in ima zbranih najmanj 40 ECTS tekočega letnika,
-   da so manjkajoče obveznosti iz tekočega letnika,
-   da bonusa izjemnega vpisa še ni izkoristil.

Drugo izjemno napredovanje lahko dovoli le zaradi izjemno hudih in resnih motenj, ki so vsebinsko in časovno v neposredni zvezi z možnostjo opravljanja študijskih obveznosti študenta (daljše hospitalizacije, res hude kronične bolezni, izjemno težke socialne razmere) ali v primeru, da gre za študenta s statusom športnika, umetnika oziroma študenta s posebnimi potrebami ali ko gre za mirovanje pravic po določbah statuta.
Sklep komisije se izda pisno. Študent se lahko na sklep komisije pritoži na senat FFA. Odločitev senata je dokončna.

V primeru, da želite oddati drugo vrsto prošnje, ki jo ni v sistemu VIS; prošnjo napišete sami in jo do roka, do torka, 19.9.2017 do 10:00 ure, oddate v študentskem referatu.

Študenti bodo o sklepih komisije obveščeni preko sistema VIS in po pošti.

 

Želimo vam uspešen študij in vas lepo pozdravljamo!

Tanja Kadunc                                                                prof. dr. Aleš Obreza
Vodja študentskega referata                                         Prodekan za študijsko področje

 

Priloga:
- Pogoji za napredovanje v višji letnik – štud. l. 2017/18