logotip logotip logotip logotip

Izbrana poglavja iz klinične biokemije

Obseg:
15 kreditnih točk

Nosilci:
J. Marc-FFA, I. Malešič-FFA

Cilji predmeta:
Predmet obsega izbrana poglavja klinične biokemije, kot nadaljevanje informacij, ki so jih prejeli študentje za časa dodiplomskega študija. Nekatera poglavja v programu niso bila podana v dosedanjem študiju, so pa bistvena za izvajanje, razumevanje in interpretacijo rezultatov klinično biokemičnih preiskav.

Vsebina predmeta:
1. Organizacija dela laboratorijske službe in perspektive laboratorijske diagnostike
2. Splošna klinična encimologija
3. Laboratorijska endokrinologija
4. Tumorski označevalci
5. Biokemija prirojenih napak
6. Oligoelementi
7. Acidobazno ravnovesje
8. Funkcijski testi
9. Zdravila in klinična biokemija
10.Biokemija genetske informacije

Obveznosti študenta:
seminarska naloga in izpit

Temeljni študijski viri:
1.Tietz N.W.: Textbook of clinical chemistry, Sanders W.B. Co, Philadelphia 1986
2. Stryer L.: Biokemija, Školska knjiga, Zagreb 1991
3. Štraus B.: Medicinska biokemija, 2. izdaja, Medicinska naklada, Zagreb 1992
4. Thomas L.: Labor und diagnose, 5. izdaja, TH - Books Verlagsgesellschaft, Frankfurt 1998 (tudi angleška izdaja)