logo_si

Naknadni javni razpis za mobilnost študentov v okviru programa ERASMUS+ v drugem semestru študijskega letu 2019/20

 

Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana objavlja naknadni javni razpis v okviru programa ERASMUS+ za zbiranje kandidatov za mobilnost študentov za študij.

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost), namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima matična univerza/članica študenta podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu. Na razpis je možno prijaviti mobilnosti, ki bodo izvedene v drugem semestru študijskega leta 2019/20 in zaključene najkasneje do 30. septembra 2020.

Seznam partnerskih institucij s katerimi ima UL-FFA podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov (naknadni razpis 2019/20) 

Študij v tujini v okviru programa ERASMUS+ mora biti vnaprej določen z dokumentom študijski sporazum, ki ga podpišejo študent, Erasmus+ koordinator na matični članici in Erasmus+ koordinator na tuji instituciji. Minimalno število kreditnih točk, ki jih mora študent med izmenjavo v tujini pridobiti in bodo na matični instituciji priznane, znaša za en semester 20 ECTS, za oba semestra 40 ECTS.

Študenti, ki bodo v tujini pripravljali zaključno delo oz. bodo pridobili na izmenjavi manj od 20 ECTS na semester, lahko prosijo za Erasmus+ finančno pomoč za največ 3 mesece.

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom študija v tujini, ki bodo izvedene od 1. junija 2019 do najkasneje 30. septembra 2020.

Pogoji za prijavo

Na razpis se lahko prijavi študent UL pod naslednjimi pogoji:

- da ima v celotnem času študija v tujini aktiven status študenta na matični članici UL
- da je v času izmenjave vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija
- na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa ERASMUS ali ERASMUS+.

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi svojega stalnega bivališča.

Prijava na razpis

Za prijavo na javni razpis mora prijavitelj predložiti popolno vlogo, ki vsebuje naslednje izpolnjene in podpisane obrazce:

• prijavni obrazec v sistemu VIS (prijavo v VIS je potrebno zaključiti, obrazec natisniti, podpisati in oddati v študentskem referatu)
• dokazilo o povprečni oceni vseh do prijave opravljenih izpitov in vaj na študijskem programu (izpis iz VIS-a)
• motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh


Popolno vlogo oddajte do roka (10. oktober 2019) v študentski referat UL FFA. Brez fizične oddaje in podpisane prijavnice vaša prijava ne bo popolna in ne bo upoštevana.