logo_si

Vaje - Socialna farmacija

Vaje koordinira:

asist. Ana Janežič, mag. farm.

Vaje izvajajo:

asist. Ana Janežič, mag. farm.

asist. Janja Trček, mag. farm.

asist. Andrej Janžič, mag. farm.

Osnovne informacije:

Razpored študentov v skupine

Datumska razporeditev vaj

Gradivo vaj:

1. vaja: Veliki javnozdravstveni problemi

2. vaja: Osnove epidemiologije

3. vaja: Z dokazi podprta medicina (gradivo)

4. vaja: Registracijski postopki

5. vaja: Določitev cene in razvrščanje zdravil