logo_si

Teme diplomskih nalog 2017/18


 
Na Katedri za farmacevtsko tehnologijo iščemo absolvente, ki želijo opravljati magistrsko nalogo:

doc. dr. Ilija German Ilić

Stisljivost hipromeloze (vpliv hitrosti stiskanja) (EMŠF/S2 INF)
Stisljivost realne formulacije ogrodnih tablet s hipromelozo (EMŠF)
Viskozimetrija (EMŠF/S1 KOZ)

prof. dr. Janez Kerč

Vpliv sestave in procesnih parametrov na stabilnost gela ksantana (EMŠF/S2 INF)
Vpliv topnih dodatkov na mletje v krogličnih mlinih (EMŠF/S2 INF)
Zagotavljanje integritete elektronskih zapisov in podatkov na laboratorijski farmacevtski procesni opremi (EMŠF/S2 INF)

prof. dr. Julijana Kristl

Razvoj postopka za vgrajevanje probiotikov v mikrodelce za zdravljenje paradontalne bolezni (1 tema) (EMŠF)
Vpliv različnih postopkov oblaganja bakterij na njihovo preživetje (2 temi) (EMŠF)
Razvoj nanovlaken z antibiotiki, sproščanje  in njihov vpliv na parodotopatogene bakterije (3 teme) (EMŠF/S2 INF)
Razvoj nanovlaken s probiotiki (2 temi) (EMŠF)
Nove oblike elektrostatskega sukanja (2 temi) (EMŠF)
Biokompatibilni dostavni sistem z estradiolom (1 tema) (S2 INF)

izr. prof. dr. Rok Dreu

Vrednotenje robustnosti realnočasne metode za določanje končne točke oblaganja tablet s slikovno analizo (EMŠF/S2 INF)
Segregacija pelet pri strojnem kapsuliranju zmesi (EMŠF/S2 INF)
Vrednotenje realnočasne metode za namen spremljanja heterogenosti pri oblaganju mini tablet (EMŠF/S2 INF)
Razvoj NIR metode za spremljanje homogenosti praškaste mešanice (EMŠF/S2 INF)

izr. prof. dr. Petra Kocbek

Izdelava nanovlaken za povečanje topnosti in/ali hitrosti raztapljanja težko topnih učinkovin (EMŠF/S2 INF)
Razvoj metode aseptične izdelave nanovlaken (EMŠF/S2 INF)
Proučevanje biokompatibilnosti magnetnih nanodostavnih sistemov (EMŠF)
Razvoj metode za vgrajevanje učinkovin v magnetne nanostavne sisteme (EMŠF)
Izdelava in vrednotenje nanodostavnega sistema s koencimom Q10 (S1 KOZ)

doc. dr. Pegi Ahlin Grabnar

Liofilizacija biofarmacevtikov (2 temi) (EMŠF)
Pregled tržišča za izbrano skupino kozmetičnih izdelkov (2 temi) (S1 KOZ)

prof. dr. Stane Srčič

Razvoj veterinarske farmacevtske oblike  z beta hmeljnimi kislinami za zatiranje varoje pri čebelah (EMŠF)
Izdelava trdnih farm. izdelkov z nutraceutiki (EMŠF)
Industrijska tema / Proučevanje barvnih odtenkov po nanosu oblog na teblete ( že oddana) (EMŠF)Diploma v Research Center for Pharmaceutical Engineering ( po predhodnem dogovoru s kandidatom/tko ) (EMŠF/S2 INF)
Raziskave fizikalnih parametrov laktoz proizvajalca Meggle (EMŠF/S2 INF)
Stabilizacija emulzijskega sistema brez uporabe emulgatorjev (EMŠF/S2 INF/S1 KOZ)
Detekcija polimorfov čistega paracetamola in paracetamola na steklenih površinah (že oddana) (v sodelovanju z Univerzo v Gradcu) (EMŠF)

prof. dr. Mirjana Gašperlin

Mikroemulzije (2 temi) (EMŠF)
Vrednotenje kozmetičnih izdelkov (S1 KOZ)

prof. dr. Franc Vrečer

Vpliv eksperimentalnih pogojev na obliko kromatografskih vrhov pri RP visokotlačni kromatografiji (tema že oddana) (S2 INF)
Vpliv pogojev drobljenja in sejanja kompaktatov na lastnosti granulata (EMŠF/S2 INF)