logo_si

Eatris_logo

Vključitev Slovenije v EATRIS omogoča:

(1) nadgradnjo obstoječih raziskovalnih zmogljivosti na področju aplikativnih biomedicinskih raziskav in uveljavljanje konceptov translacijske biomedicine, kar omogoča hitrejše prilagajanje novim svetovnim trendom in večji konkurenčnosti slovenske farmacevtske industrije;

(2) dostop do najsodobnejše infrastrukture v smislu fizične opreme, uvajanja standardov in harmonizacije postopkov, kar  omogoča raziskovalcem bolj enakovredni položaj pri kandidiranju za velike aplikativne projekte ter doseganje vrhunskih rezultatov na področju farmacevtskih znanosti, klinične biomedicine, medicine in biotehnologije;

(3) prispeva k lažji uveljavitvi pravnih in strokovnih standardov na področju aplikativne biomedicine, kot npr. ustanavljanje spin-off podjetij in podpora srednje velikim podjetjem, gospodarskim središčem in kompetenčnim centrom na tem in podpornih tehnoloških področjih;

(4) olajšana standardizacija postopkov predkliničnih raziskav in raziskav prve faze kliničnih preizkušanj ter hitrejša implementacija diagnostičnih metod.

Povezava na nacionalno spletno stran EATRIS: http://staging.eatris.eu/countries/slovenia/


EATRIS-member