logo_si

Eatris_logo

Vizija nacionalnega vozlišča EATRIS.Slovenia je:

(1) omogočiti lažje, boljše in učinkovitejše povezovanje posameznih raziskovalcev in raziskovalnih centrov v Sloveniji in lažji dostop do velikih mednarodnih raziskovalnih centrov in infrastruktur/strukturnih skladov na področju raziskav in razvoja, (2) spodbujati mednarodno mobilnost raziskovalcev in razvojnikov in (3) okrepiti skupno udeležbo v večjih strateških projektih EU in v Sloveniji. 

S povezovanjem partnerjev iz različnih sfer: akademskih, raziskovalnih, zdravstvenih in gospodarskih želimo doseči dosledno uvajanje principov translacijskih raziskav v prakso in s tem boljši in hitrejši pretok in izmenjavo znanj, novih dognanj in izraženih potreb med posameznimi partnerji: iz bazičnih raziskovalnih laboratorijev v kliniko oziroma v industrijsko okolje ter prenos zapletenih kliničnih in razvojnih problemov v laboratorije za bazične raziskave.

Raziskovalna oprema EATRIS bo služila razvoju najsodobnejših diagnostičnih metod in terapevtskih pristopov, vključujoč genomske, celične in slikovne tehnologije za biomedicinske raziskave in razvoj zdravil, ki so zaradi aplikativno usmerjene narave imenovane tudi prenosne oziroma translacijske raziskave.

FFA_TRI_si_020414
Translational research at the UL FFA

EATRIS-member