logo_si

Eatris_logo

Ustanovitev EATRIS.Slovenia

Na podlagi sklepa Znanstvenega sveta ARRS (17. 9. 2013) o financiranju raziskovalne infrastrukture, je UL FFA ustanovila IC »EATRIS-TRI.si« skladno z NRRI 2011-2020, ki ima status nacionalnega vozlišča v državi članici.

Cilj EATRIS.Slovenia je vzpostaviti vozlišče oziroma konzorcij  za translacijske raziskave na področju biomedicine in farmacije, ki bo strateško voden, vključen v-in povezan z- nacionalno/mednarodno raziskovalno sfero (ERA) ter spodbujal inovativnost in vizijo iskanja novih podjetniških možnosti na področju biomedicinskih raziskav, razvoja zdravil in optimizacije uporabe zdravil.

Povezava: http://staging.eatris.eu/institutes/university-of-ljubljana-faculty-of-pharmacy/


EATRIS-member