logo_si
Eatris_logo


Slovenija je v letu 2016 postala 11. polnopravna članica družine EATRIS

Vključitev Slovenije v EATRIS je rezultat večletnih prizadevanja vodstva UL FFA in Vlad RS. UL FFA je leta 2009 vložila Izraz interesa za vključitev v velike Evropska infrastrukture. Sodelovanje v tem projektu je Vlada RS umestila med prednostne mednarodne projekte na področju raziskovalne infrastrukture, določene z Načrtom razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011-2020 (NRRI) (sklep Vlade RS št 63000-1/2011/4 z dne 28.4.2011). Sledil je Javni razpis MIZŠ, številne aktivnosti na različnih nivojih, krogi pogajanj s predstavniki Ministrstva in EATRIS-a. Decembra 2015 je Vlada RS izdala sklep, da Republika Slovenija v EATRIS-u sodeluje kot polnopravna članica, na podlagi katerega je Dr. Maja Brenčič Ministrica MIZŠ Predsednici UO EATRIS-a prof.dr. Marii Ferrantini posredovala Vlogo za članstvo.

V počastitev polnopravnega članstva R Slovenije v EATRIS, je UL FFA v sodelovanju s Slovenskim farmacevtskim društvom 15. februarja 2017 organizirala simpozij Farmacevtska znanost in izobraževanje za gospodarsko uspešnost Slovenije - danes in jutri.


EATRIS-member