logo_si
Eatris meeting 2018

Eatris_logo
EATRIS.Slovenia

EATRIS.SloveniaEuropean Advanced Translational Research InfraStructure in Medicine - Translational Research Innitiative.Slovenia)

Koncept EATRISa je zasnovan s strateškim ciljem vzpostaviti infrastrukturo, ki bo omogočila hitrejši in učinkovitejši prenos spoznanj iz bazičnih raziskovalnih laboratorijev do novih farmacevtskih izdelkov in pripomočkov na področju preventive, diagnostike in zdravljenja, ter prenos novih spoznanj iz razvoja in zapletenih kliničnih primerov v laboratorije za bazične raziskave.

Pobuda EATRISa je odgovor na globalni problem upadanja števila novih zdravil, kljub neprestano večjim vlaganjem farmacevtske industrije in družbe v razvoj. Poglavitne razloge vidi farmacevtska in zdravstvena stroka v preveliki razdrobljenosti raziskav na posamezne manjše projekte tako na nivoju posameznih institucij, kot tudi nacionalno in globalno. Naslednji razlog je potrebna zahtevna infrastruktura, med katero spada draga visoko specializirana oprema ter dostop do ustreznih predkliničnih modelov in vitro in in vivo in kompleksnost izvedljivosti kliničnih študij.

Velika infrastruktura na področju biomedicinskih znanosti ni primerljiva z veliko infrastrukturo v drugih znanstvenih disciplinah npr. v fiziki, kar izhaja iz narave aplikativno usmerjenih biomedicinskih raziskav imenovanih tudi prenosne oziroma translacijske raziskave.

Koncept velike infrastrukture je zato izdelan multicentrično in zajema vse faze raziskav in razvoja od raziskav vzrokov bolezni, odkrivanja in razvoja bioloških označevalcev, preko sinteze novih molekul, do 1. faze kliničnega testiranja bodisi novih učinkovin ali diagnostičnih sredstev. Nujno potrebna je navezava raziskovalne organizacije, učnih baz in klinike.

Aktualno

Nacionalna koordinatorka EATRIS in vodja EATRIS.Slovenia:

Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za farmacijo
Aškerčeva 7, Ljubljana, Slovenija
Irena.mlinaric(at)ffa.uni-lj.si
Tel: +386 1 4769 501

EATRIS-member